Adobe Photoshop

Moje fotky najdete na adrese: dana.huu.cz

Geometrické tvary

Sklad.Obrazku.Net

1,Otevřete ve Photoshopu nový dokument s rozměry např. 400 x 400, pozadí bílé. Vytvořte novou vrstvu (New layer) a nastavte barvu popředí jako černou (Foreground color).

2,
Nyní si musíte vytvořit selekci (výběr), pomocí které budete kreslit vybraný obrázek. Aby byl výsledný obrázek pravidelný a souměrný, musí být souměrná i vytvořená selekce. K tomu využijte vodící linky (Guides). Pokud nemáte zobrazeno pravítko (Rulers) kolem dokumentu, zobrazte si je pomocí CTRL+R. Vodící linky vytvoříte tak, že je pomocí kurzoru "vytáhnete" z pravítka. A to buď tažením z vodorovného pravítka směrem dolů nebo ze svislého pravítka směrem doprava.

3,
Z vodících linek si vytvořte tvar, který by měl být shodný s tvarem uvedeným na dalším obrázku. Důležité je, abyste dodrželi souměrnost a poměr.

Sklad.Obrazku.Net

4,Jakmile máte takto vytvořené vodící linky, musíte s jejich pomocí vytvořit základní selekci. Vyberte si z paletky nástrojů nástroj pro vytváření selekcí a to kruhovou (Elliptical marquee tool) a zároveň si zatrhněte přičítání selekcí (Add to selection).

 

5,Nejdříve použijte kruhovou selekci. Utvořte selekci tak, aby se dotýkala všech 4 stran vodících linek. Pak si zvolte čtvercovou selekci a utvořte výběr (s využitím vodících linek), která spojí oba kruhy. Vznikne vám útvar podobný čince. Sklad.Obrazku.Net

6,Nová vrstva.V menu si zvolte Úpravy | Vytáhnout (Edit | Stroke) a zadejte šířku 1 px, center a potvrďte. Tím se vytvoří černý obrys selekce.

7,
Druhým krokem bude rotace selekce. Z menu vyberte Výběr | Transformovat výběr (Select | Transform selection) a v liště, která se vám objeví pod nabídkou, zvolte úhel, já použila 45°.a na hotovém cukroví je úhel 60°


8. Znovu novou vrstvu a znovu selekci tolikrát až budeme mít hotový celý vrchní díl lineckého.
Sklad.Obrazku.Net

9,Se zmáčknutým Shiftem jsem klikala na jednotlivé vrstvy mimo pozadí a dala Merge Layers. Tím jsem tyto vrstvy sloučila do jedné. Vygumovala jsem jsem vnitřek a doprostřed  naktreslila kruh eliptickým výběrem a vytáhla jsem ho.

 Sklad.Obrazku.Net

Jen pro úplnost: na novou vrstvu jsem namalovala kruh, který tvořil spodní díl.Tuto vrstu jsem přetáhla pod "květinku" Nad tuto vrstvu jsem dala novou a vyplnila ji červenou barvou a okraje rozmazala, Spodní kruh i květinku vyplnila barvou a štětcem jsem namalovala cukr.