Adobe Photoshop

Moje fotky najdete na adrese: dana.huu.cz

Hrátky s písmem

Efekt trojrozměrného textu

Vytvořte nový dokument,nastavte barvu popředí na zelenou a zvolte nástroj Text (Type) a napište text (já použila písmo Impact).Vpaletce Vrstvy (Layers) klepněte pravým tlačítkem myši na název texové vrstvy a zvolte možnost Rastrovat vrstvu (Rasterize Layer).obr.1

Stiskem Ctrl-T vyvolejte Libovolnou transformaci (Free Transform).Podržte klávesy Shift-Alt-Ctrl a přetáhněte pravý horní rohový bod směrem dovnitř,abyste vytvořili efekt perspektivy.Uvolněte stisknuté klávesy,poté přetáhněte horní prostřední bod směrem dolů,abyste písmo zkrátili.Stiskem Enter podtvrďte vaši transformaci.Duplikujte textovou vrstvu stisknutím Ctrl.J.Stoskem klávesy D nastavte barvu popředí na černou,stisknete Ctrl a klepněte na duplikovanou vrstvu,abyste ji označili,a poté ji stisknutím Alt-Backspace vyplňte černou barvou..Stiskem kláves Ctrl-D výběr odznačte.

Vpaletce Vrsty (Layers) přetáhněte tuto černou vrstvu pod vrstvu se zeleným textem,Zvolte nástroj Přesun /Move),poté podržte Alt a chvíli podržte stisknutou klávesu šipka dolů.Tím vytvoříte několik kopií vaší černé vrstvy.V paletce Vrstvy (Layers) skryjte vrstvu pozadí.V plovoucí nabídce paletky zvolte příkaz Sloučit viditelné(Merge Visible),abyste sloučili všechny textové vrstvy do jediné.
Žádné komentáře