Adobe Photoshop

Moje fotky najdete na adrese: dana.huu.cz

Nástroje photoshopu

Kouzelná hůlka

Kouzelná / magická / hůlka klávesová zkratka W
ang.magic Wand

je nástroj pro tvorbu selekcí.Její funkce je jednoduchá-vybírá z obrázku body na základě jejich barevné podobnosti.Klepnete na místo v obrázku a automaticky se vyberou všechny pixely,které vyhovují nastavené toleranci a dalším podmínkám,které si nastavíte v panelu voleb

Panel začíná ikonkou nástroje a za ním následuje tlačítko pro tvorbu,přidávání či odebírání ze selekce a vytváření průniků.

Další prvky jsou již ke konfiguraci vlastního nástroje a na nich závisí,co všechno budeme do selekce zahrnovat.

Tolerance nastavuje,do jaké míry barevně příbuzné body do selekce azhrneme.

Pole Vyhlazení  (Anti-aliased) slouží k nastavení hladkých ploch

Sousedící   (Contiguous)   volí,zda se mají vytvářet selekce spojité,nebo se mají zahrnout i barevně příbuzné body z celé plochy obrázku
Žádné komentáře