Adobe Photoshop

Moje fotky najdete na adrese: dana.huu.cz

Nástroje photoshopu

Laso

Kliknuním na obrázek se zvětší

Klávesová zkratka  L

Nástroj je určen k vatváření selkcí /výběru/ nepravidelného tvaru a má 3 podoby.

1.Nástroj laso-slouží k vytváření selkcí nepravidelného tvaru.Můžeme jej použít tak,že s ním klepneme do obrázku a se stisknutým levým tlačítkem myší posouváme kurzorem po ploše dokumentu.Nástroj za sebou zanechává tenkou linku,viz.obr.Když tlačítko pustíme spojí se poslední bod s počátečním,linka se uzavře a vytvoří se selekce.

 Nástroj může fungovat jinak.Pokud nejprve stisknu a držím Alt,mohu vytvářet polygonální selekce.

2,Mnohoúhelníkové laso-slouží k vytváření polygonálních selekcí.Je to obdoba předchozího nástroje,ale nemusíme držet stisknutou klávesu Alt a vytváříme výběr z úseček.Pokud ovšem Alt stisknem a držíme,můžeme vytvářet křivky.Takže by se dalo říct,že Alt funguje jako přepínač mezi Lasem a Mnohoúhelníkovým lasem
Polygonální /mnohoúhelníkové / laso má ale ještě jednu odlišnost.Pokud podržíte Shift budete vytvářet selekce z úseček pouze pod úhlem 45 stupňů a jeho násobků

3,Magnetické laso využívá schopností programu rozpoznat rozdíl mezi barvou objektu a barvou pozadí a slouží tak k (polo)automatickému výběru objektu z obrázku.S nástrojem s epracuje tak,že klepneme na hranici objektu a jeho pozadí a pak přibližně kopírujeme okraje objektu,který chceme ohraničit..Pokud máme pozadí více barevné,program se může  splést.V tom případě se kurzorem vrátime na poslední dobré místo a tlačítkem Delete špatný výběr odznačíme.Pokud pořád bude program utíkat je dobré si jej přidržet klepnutím do správného místa
Žádné komentáře