Adobe Photoshop

Moje fotky najdete na adrese: dana.huu.cz

Nástroje photoshopu

Přesun

Klávesová zkratka V
Tady je asi zbytečné cokoliv dodávat.
Nástroj slouží k posunocání vrstvy nebo její vybrané části,příp. k posunu hranic selekce po ploše obrázku,přičemž jeho obsah zůstává na místě.
Pokud stiskneme Ctrl a klepneme do plochy obrázku,nastaví se v paletce Vrstvy  jako aktuální ta vrstva,na jejíž obsah jsme klepli.
A pokud se stisknutou klávesou Ctrl klepneme v paletce Vrsty na ikonku vrstvy v jejich seznamu,provede se selekce okolo dané vrstvy.Stejně to funguje i v paletce Kanály a Masky.
Další fígl tohoto nástroje je vytváření duplikátů vrstev.Vyberte si vrstvu v paletce Vrstvy.Klepněte do obrázku se stisknutým Altem a táhnětě kurzorem.Vytvoří se kopie vybrané vrstvy posunutá směrem,kterým jste pohybovali.Toto nejde pokud máme vrstvu zřetězenou s vrstvami jinými.
Tímto nástrojem lze také přetahovat vrstvy z jednoho obrázku do druhého.Buď tak,že si najedeme nad požadovanou vrstvu ve zdrojovém obrázku v paletce Vrstvy,klepneme levým   a táhneme levým do cílového obrázku,kde tlačítko pustíme.Takto přetáhneme jednu vrstvu i když je žřetězena.Pokud chceme naráz přetáhnout vrstvy zřetězené,musíme to provést přímo z plochy obrázku.
Žádné komentáře